1. osztály

Matematika: – Az idő mérése: a hét napjai, az óra – Számok 0-20-ig – Számolás 0-20-ig – Vonalak, síkidomok, testek – Tükrözések

Olvasás: – Új betűk ismertetése: ny, zs, ty, ly, f, dz, x, dzs, y, w – Nyomtatott nagybetűk ismertetése – Betűsor, szótagsor, szósor olvasása – Szöveg olvasása, feldolgozása – Értő olvasás gyakorlása – Mondatalkotás képről

Írás: – Írott kis- és nagybetűk vázolása, kapcsolása – Szavak, mondatok írása, másolása Környezet: – Nemzeti parkjaink – Közlekedés gyalogosan, járművel – Környezetvédelem, energiaforrások

Technika: – Közlekedés: járművek, közlekedési táblák, forgalomirányítás – Egészséges táplálkozás – Ünnepek a családban – Munkamegosztás a családban – Otthonunk tárgyai, anyagai, növények

Rajz: – Jelek, képek a környezetünkben, hangulatjelek – Média szerepe, használata, tv nézési szokások a családban – Húsvét – A valóság és a mese – A tavasz színei és hangulata – A természet csodái: állatok és növények

Ének-zene: – Zenehallgatás, daltanulás hallás után – Egyenletes járás, ritmus – Illusztráció készítése

Testnevelés: – fogócska – fáramászás, húzódzkodás, függeszkedés – gurulóátfordulás előre hátra – labdajátékok – ugrálókötelezés – csúszás, kúszás – szökdelések, ugrálások – kerékpározás, rollerezés